Uslovi korišćenja

Uvodne napomene

Hvala što ste posetili naš veb-sajt. Pristupanjem veb-sajtu www.implicit.pro i njegovim korišćenjem potvrđujete da ste pročitali, razumeli i bez ograničenja prihvatili ove Uslove korišćenja. Uslovi korišćenja su navedeni u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srbije kojima je uređena ova oblast. Ukoliko ih ne prihvatate u celosti ili u pojedinim delovima, molimo vas da napustite naš veb-sajt.

Vlasništvo sadržaja

Ovaj veb-sajt, odnosno svi tekstovi, logotipi, grafika, fotografije, audio, video i sav ostali materijal na njemu (u daljem tekstu: Sadržaj), u vlasništvu su privrednog subjekta Pletisanak (više detalja o vlasniku u segmentu: Poslovni podaci) kao nosioca autorskih prava ili su na veb-sajt postavljeni uz dozvolu drugih vlasnika, odnosno ovlašćenih nosilaca prava.

Ovaj veb-sajt je isključivo namenjen ličnom korišćenju. Svaki oblik reprodukcije Sadržaja, njegovo kopiranje/preuzimanje, preoblikovanje ili objavljivanje na drugim veb-sajtovima/portalima u javne ili komercijalne svrhe strogo su zabranjeni i biće sankcionisani na osnovu važeće zakonske regulative.

Izuzeće od odgovornosti

Ovaj veb-sajt koristite na sopstvenu odgovornost. Vlasnik Sadržaja nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja veb-sajta ili je u bilo kojoj vezi sa time.

Iako nastojimo da sve što je prikazano na ovom veb-sajtu bude verodostojno, ne možemo garantovati apsolutnu tačnost i ispravnost prenetih informacija, kao ni odsustvo grešaka. Sve eventualne nedostake u vezi s tim ispravićemo u najkraćem mogućem roku.

Linkovi ka veb-sajtovima trećih lica

Ovaj veb-sajt može sadržati linkove ka veb-sajtovima/portalima u vlasništvu drugih privrednih subjekata, udruženja, institucija, organizacija ili fizičkih lica. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vam omogućili pristup dodatnim izvorima informacija koje mi ne kontrolišemo i ne možemo biti odgovorni za njihov sadržaj i bezbednost. Ukoliko vezu sa njima uspostavite preko linka na našem veb-sajtu, to činite na sopstvenu odgovornost.

Izmena uslova korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja ažurirani su 15. juna 2019. godine.

Vlasnik Sadržaja ovog veb-sajta može u bilo kom trenutku i bez prethodne najave izmeniti Uslove korišćenja. Izmenjeni delovi automatski postaju obavezujući za posetioce/korisnike veb-sajta. Iz tog razloga, preporučujemo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim Uslovima korišćenja.