Optimizacija za pretraživače

Kako optimizacija za pretraživače (SEO) može da pomogne vašoj kompaniji?

Kao skup različitih postupaka koji se obavljaju u cilju boljeg rangiranja vašeg veb-sajta na pretraživačima i izdvajanja od konkurencije, SEO predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti vezanih za vaše prisustvo na Internetu.

Ono što je kičma za vaše telo, to je SEO za vaš veb-sajt. (Nil Patel)

Ako znamo da više od 90% korisnika Interneta pregleda samo prvu i eventualno drugu stranu rezultata pretrage, jasno je zbog čega je bitno da adekvatnom optimizacijom dostignete što viši rang na pretraživačima i tako obezbedite značajno veći broj poseta vašem veb-sajtu.

U svom radu isključivo koristimo dozvoljene SEO tehnike koje su usmerene ka korisnicima Interneta a ne na manipulisanje pretraživačima u cilju postizanja kratkoročnih rezultata.

SEO strategija

Izrada SEO strategije uključuje veliki broj faktora koji učestvuju u procesu ostvarivanja dugoročnih rezultata vezanih za pozicioniranje vašeg veb-sajta. U skladu sa specifičnim ciljevima i potrebama svakog klijenta, pristupamo analizi postojećeg stanja, nakon čega sastavljamo detaljan izveštaj koji sadrži preporuke i predloge konkretnih rešenja za poboljšanje vašeg ranga na pretraživačima.

Što je strategija temeljnije i podrobnije koncipirana, njena primena će biti izvršena na kvalitetniji način. Google i ostali pretraživači će bolje vrednovati vaš veb-sajt, te na osnovu toga povećati njegovu vidljivost i približiti vas potencijalnim klijentima.

57%

Prema odgovorima dobijenim od 57% B2B kompanija na globalnom nivou, SEO ima izuzetan značaj u privlačenju novih klijenata. (ITechCode)

10%

Procenjuje se da će u 2019. godini 10% sredstava investiranih u digitalni marketing biti uloženo u SEO. (MediaPost)

Rangiranje veb-sajtova zavisi od velikog broja činilaca koji se svakodnevno menjaju. Budući da sve više kompanija vrši redovnu optimizaciju svojih veb-sajtova, poželjno je nastaviti sa praćenjem, podešavanjem i širenjem vaše SEO strategije u kontinuitetu, da biste sačuvali i dodatno unapredili izgrađenu poziciju u ovom segmentu.

On-page optimizacija

On-page optimizacija predstavlja proces primene različitih SEO tehnika na stranicama vašeg veb-sajta, kako bi postale što korisnije i vidljivije za posetioce, ali i za pretraživače.

Ukoliko bismo želeli da istaknemo najvažnije ciljeve u okviru ove vrste optimizacije, oni bi mogli da se svedu na sledeće:

 • kvalitetan i relevantan sadržaj i njegova pravilna hijerarhija na stranicama
 • definisanje ključnih reči i određivanje njihove optimalne učestalosti
 • optimizacija vizuelnog sadržaja
 • povećanje brzine sajta

On-page optimizacija je ispunila svoj zadatak ako ne postoji sumnja u nekoliko ključnih preduslova:

 • veb-stranice se lako otkrivaju i indeksiraju od strane pretraživača
 • sadržaj je originalan, bogat pouzdanim i upotrebljivim informacijama, pregledan i čitljiv, privlačan za druge da ga linkuju
 • ključne reči su adekvatno pozicionirane i nedvosmisleno relevantne za svaku od tema
 • veb-stranice su na smislen način povezane sa drugim stranicama na veb-sajtu (interlinking)
 • vizuelni sadržaj je optimizovan tako da ga pretraživači lako “čitaju”, a korisnici smatraju informativnim i zanimljivim
 • učitavanje veb-stranica je brzo
 • ukupno korisničko iskustvo posetilaca je pozitivno

Off-page optimizacija

Zahvaljujući aktivnostima koje obavljamo “izvan” vašeg sajta, radimo na snaženju njegovog imidža i reputacije na Internetu. Iz tog razloga, off-page optimizacija se direktno oslanja na rezultate on-page optimizacije: ako veb-stranice nisu kvalitetne, sadržajne i na zdravoj tehničkoj osnovi, teško je očekivati da se može ozbiljnije raditi na građenju autoriteta vašeg veb-sajta i popularisanju brenda.

Šta su osnovne tehnike koje primenjujemo prilikom off-page optimizacije?

 • izgradnja povratnih linkova prema sadržaju veb-sajta (marketing sadržajem)
 • promovisanje sadržaja na forumima
 • integrisanje sa društvenim mrežama (društveno umrežavanje)
 • formiranje online zajednice
 • prijava na popularne direktorijume
 • korišćenje email marketinga u sklopu strategije za bolje rangiranje
 • razvoj bloga, gostovanje na kvalitetnim blogovima i blog marketing
 • razmena linkova
 • plaćeni oglasi i PR sadržaji
 • video marketing
 • citiranje, pojavljivanje i NAP
 • poslovne recenzije
 • promocija poslovanja na lokalu

SEO je danas važniji nego ikad pre. Profesionalnom i kontinuiranom optimizacijom pomoći ćemo vam da vaš veb-sajt u svakom trenutku bude u funkciji ostvarivanja vaših poslovnih ciljeva.