Kreiranje vizuelnih sadržaja

Izreka da jedna slika govori više nego hiljadu reči već dugo nalazi svoju potvrdu u oblasti grafičkog dizajna. Poslednjih godina, ona postaje sve aktuelnija i u savremenim trendovima komuniciranja na Internetu. Vizuali privlače pažnju korisnika Interneta kao nikada do sada i postaju omiljeni sadržaji koji se aktivno traže i dele. Od njih se očekuje da budu korisni, zanimljivi, dinamični, informativni i, pre svega, kvalitetni.

Sposobnost vizuelne komunikacije sa vašom ciljnom grupom je sve manje jedna od opcija, već pitanje neminovnosti. (Bet Feter)

Vizuali kao elementi savremenog marketinga – prvenstveno fotografije, infografike i video snimci – sve više postaju oblici putem kojih se kompanije obraćaju svojim ciljnim grupama. Kako bismo vam pomogli da u svoje online marketinške aktivnosti na pravi način uključite vizualizaciju informacija, nudimo vam široku paletu usluga u ovom domenu:

  • kreiranje infografika – lako čitljivih, logično organizovanih i zabavnih vizuelnih narativa za predstavljanje konkretne informacije/priče/poruke pomoću slika, šema, dijagrama, 3D modela ili animacija
  • profesionalna izrada i obrada kvalitetnih fotografija visoke rezolucije
  • video snimanje i postprodukcija
  • integrisanje vizuala u vaš ukupni marketinški nastup
  • brendiranje vizuelnih sadržaja
33%

Trećina anketiranih kompanija smatra da su sadržaji koji su se pokazali najefikasnijima u njihovom marketinškom nastupu vizuelne prirode. (Hub Spot)

Korišćenjem profesionalno kreiranih i adekvatno plasiranih vizuelnih formi, vaša marketinška poruka će u potpunosti ispuniti svoju svrhu.