Koliko muzike, toliko para

U svim formama marketinških usluga koje vam pružamo, konačni ishod predstavljaju rezultati koji su jasni i merljivi. Kada je u pitanju performance marketing, ovakva transparentnost dobija bitno drugačiju perspektivu.

Naime, iznos sredstava koja ulažete u određenu marketinšku aktivnost nije unapred određen, već se najdirektnije odnosi na rezultate koji su njome postignuti. Ne želeći da banalizujemo princip na kojem se zasniva, ovaj vid Internet marketinga slikovito bi se mogao uporediti sa obrnutom verzijom često korišćene izreke o količini para i muzike.

Jedini marketinški kanal koji je u potpunosti zasnovan na tome da i “vuk bude sit, i sve ovce na broju“ je performance marketing. (Sara Bandi)

Performance marketing se može zasnivati na jednom ili na kombinaciji više marketinških postupaka. Njihova uloga je ostvarenje određene konverzije, odnosno akcije koja je direktno ili posredno usmerena ka realizaciji prodaje. To može biti broj pregleda plaćenog oglasa ili nekog drugog sadržaja, broj klikova, broj kontakata ostvarenih sa potencijalnim kupcima ili broj zaključenih prodaja.

Pored adekvatno odabranog kanala Internet marketinga, izuzetno je važno da vaš veb-sajt, a posebno njegova odredišna stranica budu odgovarajuće optimizovani. Tako ih potencijalni kupac neće napustiti neobavljena posla. Takođe, neizostavni deo celog procesa je i relevantan, prodajno usmeren sadržaj.

Povećanje ulaganja u performance marketing u 2018. godini0%
Veći stepen konverzija0%

Iz tih razloga, uspešna primena ovog marketinškog kanala iziskuje angažovanje iskusnog tima koji će profesionalno realizovati sve neophodne aktivnosti.