Putanja uspeha

Filip Kotler, koga smatraju ocem modernog marketinga, navodi da je uspešna marketing strategija ona koja jasno definiše ciljnu grupu, prilagođava tržišni nastup njenim zahtevima i drži korak sa konstantnim promenama u celokupnom poslovnom okruženju.

Ova definicija danas sve više dobija na važnosti. Očekivanja, zahtevi, navike i tržišno ponašanje konzumenta proizvoda i usluga drugačiji su nego što su bili samo nekoliko godina unazad. Zato svaki marketinški korak na Internetu koji je usmeren ka pridobijanju njihove pažnje, snaženju poverenja i građenju lojalnosti treba da bude podrobno osmišljen i profesionalno realizovan.

Rezultat uspešne marketinške strategije nije u tome da vas percipiraju kao nekoga ko je bolji, već ko je drugačiji u onome što radi. (Majkl Porter)

Studio Implicit će vam pomoći u tome,  vodeći računa o svim važnim aspektima koje uključuje uspešna marketing strategija:

  • situaciona analiza (tržište, vaša trenutna pozicija i aktivnosti konkurencije)
  • jasno formulisanje ciljeva kampanje, na osnovu vaših specifičnih potreba i zahteva
  • odabir odgovarajućih marketinških kanala za svaku pojedinačnu akciju, imajući u vidu planirane rezultate, predviđeni budžet i, svakako, vaš ukupni poslovni identitet
  • kombinovanje Internet marketinških alata sa drugim uslugama iz našeg portfolija
  • praktična primena marketinške strategije i kontrola realizacije svih aktivnosti
  • analiza postignutih rezultata, sa predlogom narednih koraka u vašem marketinškom nastupu
538%

Statistike potvrđuju da kompanije koje imaju jasno definisanu i profesionalno koncipiranu marketinšku strategiju pokazuju 538% više uspeha u svojim marketinškim aktivnostima. (CMI)

Vaš uspeh je naš zadatak, ali i neizostavni preduslov našeg uspeha. Neka kreiranje vaše Internet marketing strategije bude prvi korak na našem zajedničkom putu do tog cilja.