Vaši klijenti su već tu

Vaše marketinške aktivnosti trebalo bi da su tamo gde su aktivni vaši postojeći ili potencijalni klijenti. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, Snapchat… predstavljaju mesta na kojima vaša ciljna grupa uspostavlja kontakte, razmenjuje iskustva, traži odgovore i rešenja za svoje potrebe.

Smatra se da je preteča današnjih društvenih mreža sajt Geocities, kreiran 1994. godine. Može zvučati u najmanju ruku neobično, ali i 25 godina nakon toga značajan broj ljudi u sferi poslovanja ne shvata dovoljno neuporedivi potencijal ovog digitalnog fenomena.

Ako bismo hteli da napravimo slikovito poređenje, društvene mreže bismo mogli uporediti sa mobilnim telefonom, a ne sa televizorom: njihov komunikacioni oblik nije monolog već razgovor, njihov član nije pasivni posmatrač već aktivni učesnik.

Brend više nije ono što mi želimo da predstavimo našim kljentima, već ono što naši klijenti međusobno komentarišu. (Skot Kuk)

Naš tim će vam pomoći da najefikasnije iskoristite marketinške mogućnosti koje nude društvene mreže:

  • izrada strategije marketinga na društvenim mrežama
  • jasno definisanje ciljeva
  • segmentiranje vaše publike
  • utvrđivanje sa kojih mreža dolazi vaša ciljna grupa
  • odabir jedne ili više mreža za vaš marketinški nastup
  • izbor/miks aktivnosti koje će na najbolji način doneti željeni rezultat
  • kreiranje i objavljivanje relevantnih sadržaja
  • izrada, optimizacija i testiranje oglasa
  • vođenje profila/stranica na odabranim mrežama
  • izrada analitike i redovno izveštavanje
80%

Na svetskom nivou, više od 80% malih i srednjih firmi sa svojim klijentima komunicira preko društvenih mreža. (HubSpot)

Jedan od osnovnih principa na kojima počivaju društvene mreže je neprekidno uvođenje novih formi u kojima se odvija život na njima. Ono što se evidentno ne menja je naša želja, ali i nesumnjiva potreba da budemo njihov deo.