Tematski događaji

U savremenom poslovnom svetu, event marketing se i dalje prepoznaje kao bitan sastavni deo integralnog marketinškog nastupa. Promocije, organizovanje različitih skupova ili učestvovanje u događajima koji okupljaju ciljnu grupu važni su za pridobijanje i negovanje klijenata. Studio Implicit svojim uslugama objedinjuje sve organizacione i marketinške aspekte jednog događanja koje je od značaja za vaše poslovanje.

81%

Prema podacima za 2018. godinu, 81% B2B kompanija u Velikoj Britaniji ulaže u organizovanje i marketing različitih događanja, kao što su promocije, prezentacije, seminari, izložbe, konferencije, proslave ili koncerti. (CMI)

Uspešno smo učestvovali u organizovanju i promociji događaja za neke od poznatih svetskih brendova. Primenjujući tehnike tradicionalnog  i digitalnog marketinga, kreiramo nezaboravna lična iskustva “živog” kontakta između vas i vaših postojećih ili budućih klijenata.

Svrha event marketinga je da stvori klijenta koji oseća želju da o nekom događanju priča i tako stvara nove klijente. (Amit Kalantri)

Kada je u pitanju event marketing, jedan od primera aktivnog angažovanja članova našeg tima u ovoj oblasti je tradicionalni međunarodni muzički festival Natural Mystic (www.naturalmystic.info). Takođe, uzećemo učešća u promovisanju Evropskog prvenstva u Iaidou za 2020. godinu.

Natural Mystic 06